Black Rams Rugby Twitter Profiles

Black Rams Rugby Logo

Here is a comprehensive list of Black Rams rugby players currently on Twitter. If you know of any other players who have joined Twitter since this list was published please let us know by tweeting us @PinkRugbyOnline.

 

Akihiro Shigemi
Akihiro Shioyama
Akiyoshi Kawaguchi
Daichi Ooyama
Daiki Yanagawa
Daisuke Komatsu
Daisuke Kuwabara
Daniel Peters
Fumiya Santoh
Gen Kakurai
Genki Hasegawa
Hale T-Pole
Hideaki Takahashi
Hikaru Iwata
Hiroyuki Moriyama
James Haskell
Kazuhiro Moriya
Kazuhiro Shibata
Kazuki Kohama
Kei Sumita
Ken-ichi Yokoyama
Kenta Yamamoto
Kouji Ai
Ma’a Nonu
Masahiro Noguchi
Masatoshi Nakamura
Michael Broadhurst
Mitsuki Sakamoto
Naotaka Yuasa
Rikiya Kawakami
Rocky Havili
Roy Kinikinilau
Ryoh Kanazawa
Ryou Tokunaga
Ryouta Ai
Sakura Emosi Kauhenga
Shin-ichi Yokoyama
Shinsuke Ikegami
Shouri Hoshino
Shouta Tsuda
Takashi Kamio
Takeru Yoshizawa
Takeshi Mabuchi
Tamati Ellison
Tatsuhide Akabori
Tomohiro Oinuma
Wataru Ikeda
Yoshimitsu Kawano
Yoshiyuki Takizawa
Youngdae Kim
Yuuki Mori
Yuusuke Inoue
Yuusuke Kobuki
Yuusuke Matsumoto
Yuusuke Nagae
Yuuta Gotoh
Yuuta Ito
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
@HaleT06
 
 
 
@jameshaskell
 
 
 
 
 
 
 
@Ma_Nonu